Hem

Deltastyr AB förvärvar Energikontroll Styr & Regler ESR AB
 
Deltastyr AB, ett dotterbolag till Labkyl AB som är en del av Nordic Climate Group, har förvärvat Energikontroll Styr & Regler ABs verksamhet genom ett inkråmsförvärv.
De båda företagen, Energikontroll och Deltastyr, har ett flerårigt samarbete inom fastighetsautomation, styr och regler. 

Från och med den 7 april 2022 övertar Deltastyr hela verksamheten från Energikontroll och blir i och med det kanske Sveriges ”vassaste” företag inom sin nisch.
 
Alla pågående projekt kommer att färdigställas av Deltastyr, där Roger Levenrot utsetts till VD. 
Deltastyr övertar också ansvaret för samtliga av Energikontrolls ingångna avtal med såväl kunder som leverantörer.
 
För mer information är du välkommen att höra av dig!


#Deltastyr #Labkyl #Energikontroll #proptech #jointhecool #nordicclimategroup